Tôi luôn cảm thấy rằng, thật may mắn bạn và tôi, chúng ta được sống cùng nhau ở ngay chính khoảnh khắc này. Và rằng qua những va vấp ngày thường sau những khổ hạnh tâm hồn hay những thăng trầm của cuộc sống. Chúng ta luôn mong được sống như là một mầm xanh để được tự tại để thấy bình yên. Vì thế Cú Trên Cây được sinh ra và mong rằng những điều tốt đẹp sẽ lan toả giữa chúng ta.

Tôi luôn cảm thấy rằng, thật may mắn bạn và tôi, chúng ta được sống cùng nhau ở ngay chính khoảnh khắc này. Và rằng qua những va vấp ngày thường sau những khổ hạnh tâm hồn hay những thăng trầm của cuộc sống. Chúng ta luôn mong được sống như là một mầm xanh để được tự tại để thấy bình yên. Vì thế Cú Trên Cây được sinh ra và mong rằng những điều tốt đẹp sẽ lan toả giữa chúng ta.