Nung đáy nhỏ

30,000

kích thước: 9x10cm
Nung đáy nhỏ Cú có 3 size: S_10,000đ, M_20,000đ, L_30,000đ.