Cẩm Cù Sữa

Kích thước: 15-20cm (nguyên bộ)
Mẫu chậu khác: chậu nung, chậu origami
Ý nghĩa: Cây có khả năng lọc bụi bẩn và không khí, có tính ứng dụng trang trí cao, thường được dùng trong việc tạo mảng xanh công trình; cây tượng trưng cho may mắn, những điều tốt lành và tinh thần đoàn kết giữa mọi người.
Tham khảo phong thủy tại bài viết Cây phong thủy.

me88